กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ ณ วัดพุทธวิหาร เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย